Το σεμινάριο είναι ανοιχτό για όλα τα επαγγελματικά προφίλ.

Οι θεματολογίες του σεμιναρίου είναι:

 • Νομικό πλαίσιο και πρωτόκολλα εργασίας με παιδιά
 • Διεπιστημονική συνεργασία
 • Πολιτισμική γνώση
 • Προβλήματα επικοινωνίας
 • Πρόληψη και διαχείριση εξάντλησης/άγχους για τους επαγγελματίες.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε πολιτισμικούς διαμεσολαβητές.

Οι θεματολογίες του σεμιναρίου είναι:

 • Συνεργασία με διερμηνείς, πολιτισμικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο της θεραπείας και της συμβουλευτικής
 • Υπηρεσίες διερμηνέων/πολιτισμικών διαμεσολαβητών/πολιτισμικών διερμηνέων

Το σεμινάριο αυτό είναι αφοσιωμένο στους γιατρούς.

Οι θεματολογίες του σεμιναρίου είναι:

 • Συνεργασία με διερμηνείς, πολιτισμικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο της θεραπείας και της συμβουλευτικής
 • Αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των παιδιών μεταναστών/προσφύγων

Το σεμινάριο αυτό είναι αφοσιωμένο στους ψυχολόγους.

Οι θεματολογίες του σεμιναρίου είναι:

 • Συνεργασία με διερμηνείς, πολιτισμικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο της θεραπείας και της συμβουλευτικής
 • Διαχείριση ζητημάτων Ψυχικής Υγείας

Το σεμινάριο αυτό είναι αφοσιωμένο στους κοινωνικούς λειτουργούς

Οι θεματολογίες του σεμιναρίου είναι:

 • Συνεργασία με διερμηνείς, πολιτισμικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο της θεραπείας και της συμβουλευτικής
 • Αναγνώριση και διαχείριση τραύματος & PTSD